DEN HVIDE DAME Den hvide dame. Hindsgavl Slot er en herregård og tidligere kongsgård og stamhus på en…